Zostań testerem masturbatorów!

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawnego przebiegu akcji WIELKI TEST MASTURBATORÓW organizowanej przez Pink Press sp. z o.o. ul Matuszewska 20, 03-876 Warszawa.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z biurem Pink Press sp. z o.o. ul Matuszewska 20, 03-876 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: redakcja@pinkpress.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Pink Press sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.